Limited Editions
Op speciaal verzoek worden van bepaalde schilderijen een aantal gelimiteerde Giclée’s gemaakt. Een Archival Prints is hoogwaardig digitaal rasterloos drukwerk van een museale kwaliteit vervaardigd op zuurvrij dik papier (Museum Hahnemuhle 310 grams ) van de best denkbare kwaliteit.
Ze worden onder toezicht van en met medewerking van de kunstenaar in samenwerking met een meesterdrukker volgens de normen van het gecertificeerde kwaliteitskeurmerk (Certified Art Giclée) in een oplage van 50 exemplaren vervaardigd. Om de authenticiteit te waarborgen worden de Giclée’s voorzien van een CAGpreeg, het oplagenummer en de handtekening van de kunstenaar.
De Archival Prints worden gedrukt in 6 kleuren met houdbare inkten die, afhankelijk van de plaats waar ze worden bewaard, worden gegarandeerd van 80 tot 300 jaar en langer.
Ze gaan vergezeld van een Certificaat van Echtheid waarop de naam en een afbeelding van het kunstwerk, het oplagenummer en de naam van de eerste eigenaar zijn vermeld.

Kortom; alle voorwaarden waar een kostbaar kunstwerk aan moet voldoen.

De Giclée’s worden geleverd zonder lijst en zijn alleen via de kunstenaar online te bestellen en worden u op de kortst mogelijke termijn toegestuurd.

Als u contact aanklikt vindt u een formulier waarop u uw wensen kenbaar kan maken.

Madonna | Piëta | € 675,-  (80 x 80 cm)

The Tiding | € 525,-  (60 x 45 cm)

So Sorry |  525,-  (60 x 45 cm)

(prijzen inclusief 9% btw) 

Madonna | Piëta | € 975,-  (110 x 110 cm)

The Tiding 2 |  525,-  (60 x 45 cm)

Summer Breeze |  525,-  (45 x 60 cm)

(prijzen inclusief 9% btw) 

A number of limited Archival Prints of certain paintings can be produced by special request. An Archival Print is a best quality print made on outstanding museum quality, heavy, acid-free paper (Museum Etching 350 gsm, 100% Cotton, natural white).
They are printed by a master printer under the supervision and with the active participation of the artist. The prints are manufactured according to the standards of the certified quality label (Certified Art Giclée) in a limited edition of 50 copies. To guarantee authenticity the Archival Prints will show the CAG embossment, Edition number, and signature of the artist. The Archival Prints are printed in 12 colors with sustainable inks. Depending on environmental conditions the lifetime of these inks can be guaranteed from 80 to 300 years and longer. Each print comes with a Certificate of Authenticity that shows the name and image of the artwork, the Edition number and the name of the first owner.

In short; all conditions guaranteeing a precious work of art have been met.

The Archival Prints can only be ordered online via the artist. They are shipped unframed and are sent to you as soon as possible.

Click contact so we can hear from you.

Het vervaardigen van hoogwaardige Giclée kunstdrukken begint met het reproduceren van het origineel.
Hierbij wordt zo dicht mogelijk naar het origineel toegewerkt. In veel gevallen zal de kunstenaar het digitale bestand bewerken zodat deze zijn geheel eigen karakter behoudt. Na goedkeuring van de kunstenaar wordt een digitaal master bestand gemaakt. Vanuit dit master bestand wordt de gelimiteerde kunstdruk oplage vervaardigd. De Giclée wordt stuk voor stuk vervaardigd en is voorzien van een rasterloze  kwaliteit.
Het vervaardigen van een enkel exemplaar neemt wel een uur in beslag. Het maken van een Certified Art Giclée™ is een ambachtelijk stukje werk en wordt doorgaans uitgevoerd door een meesterdrukker.

Maar wat zijn de specifieke eisen voor een Certified Art Giclée™?

Alles op een rij:
Scannen Originelen kunstwerken worden op hoogwaardige wijze gedigitaliseerd, bijvoorbeeld met de Cruse digitale reprocamera.
Een dia (minimaal 4”x5”) wordt gescand op een high-end drum of high-end  vlakbed scanner.
Printer Giclée prints moeten zijn vervaardigd op speciaal daarvoor bestemde printers.
Resolutie De Certified Art Giclée™ wordt met een minimale resolutie vervaardigd.
Proces De kunstenaar is nauw betrokken bij het productie proces.
Oplage De Certified Art Giclée™  is altijd  een gelimiteerde editie.
Controle De kunstenaar heeft elke Giclée gecontroleerd en persoonlijk voorzien van signatuur en nummering.
Certificaat De Certified Art Giclée™  is voorzien van een certificaat van echtheid die gesigneerd is door de kunstenaar en de meesterdrukker.
Keurmerk De Certified Art Giclées™  zijn voorzien van het Certified Art Giclée™  logo dat is aangebracht d.m.v. een blindpreeg.
Materialen Certified Art Giclées™ zijn vervaardigd met speciale, duurzame, watervaste inkten en zuurvrije papier- en canvassoorten.
Lidmaatschap De bedrijven aangesloten bij de GPE hebben zich verplicht te voldoen aan de strenge eisen die gelden voor het vervaardigen van een Certified Art Giclée™.

The creation of a high quality Giclée starts with the reproduction of the original. The reproduction will be as closely matched to the original as possible. Often the artist will manipulate the digital image so it will maintain its very own character. After the artist’s approval, a digital master file will be created. This master file will be used to create a limited number of art prints. A Giclée is created individually and is of a raster free quality. The creation of a Certified Art Giclée™, which can take as long as an hour, is pure craftsmanship, usually done by a master printer.

What are the characteristics of a Certified Art Giclée?

The list below provides an overview of the requirements of a Certified Art Giclée™
Scan The original painting will be professionally digitalized by using e.g. a Cruse digital reprocamera. A slide (minimum size 4”x5”) will be scanned on a high-end drum or high-end flat scanner.
Printer The Giclée prints must be printed on a printer designed for this purpose.
Resolution A Certified Art Giclée™ is created with a minimum resolution.
Process The artist is always closely involved in the production process.
Editions The Certified Art Giclée™ is always a limited edition.
Control Each Giclée has been approved, signed and numbered by the artist.
Certificate Each Certified Art Giclée™ comes with a certificate of authenticity signed by the artist as well as the master printer.
Hallmark Each Certified Art Giclée™ carries the Certified Art Giclée™ logo. This logo has been imprinted as a blind stamp.
Materials For the creation of a Certified Art Giclée™ special ink and high quality materials are used.
Membership All companies that are member of the GPE meet the stringent requirements that apply to the creation of a Certified Art Giclée™.