(Hans) Versteeg

Hansa (Hans Versteeg) ontwikkelde zich vanaf ca 2000 snel als kunstenaar. Na een carrière als veelzijdig ontwerper speelde zijn vrije werk een steeds grotere rol, aanvankelijk in de vorm van zijn fotografie. Onverwacht – voor zichzelf en anderen – maakte Hansa in 2010 de overstap naar olieverf als kunstvorm.
Hij ontwikkelde zich in korte tijd tot een schilder met een groot talent voor stofuitdrukking, vergelijkbaar met de meesters uit de zeventiende eeuw, zoals Gerard ter Borch. Hansa laat zich echter inspireren door de onderwerpen in de eigentijdse wereld van de 21ste eeuw.Zijn schilderijen worden gekenmerkt door een interactie van sprankelende en soms contrasterende kleuren, licht, reflectie, beweging en een fotografische benadering van de afgebeelde objecten door ze te verscherpen of vervagen. Hierdoor ontstaat een effect dat in de schilderkunst maar zelden wordt toegepast. De schilderijen hebben een ingetogen rust en sereniteit. Dat zijn volgens Hansa de randvoorwaarden voor een geslaagd kunstwerk: intimiteit en het zoeken naar de perfecte balans tussen het emotionele en het rationele.
drs. Diana P.T. Kostman, kunsthistorica

Hansa (Hans Versteeg) himself developed rapidly as an artist from around 2000. After a career as a versatile designer, his free style work played an ever growing role, initially in the form of his photography. Unexpectedly – for himself and others – Hansa switched to oil painting as an art form in 2010. Over a short period of time he has developed into a painter with a great talent for fabric expression, similar to the masters of the seventeenth century such as Gerard ter Borch. Hansa, however, is inspired by the subjects in the contemporary world of the 21st century. His paintings are characterized by an interaction of sparkling and sometimes contrasting colours, light, reflection, movement and a photographic approach of the depicted objects by sharpening or blurring them. This creates an effect that is only rarely applied in painting. The paintings feature a subdued calm and serenity. According to Hansa, these are the preconditions for a successful work of art: intimacy and the search for the perfect balance between the emotional and the rational.
drs. Diana P.T. Kostman, art historian