(Hans) Versteeg

Hansa (Hans Versteeg) maakt vanaf de eeuwwisseling een snelle ontwikkeling door. Als veelzijdig ontwerper neemt het vrije werk een steeds belangrijkere plaats in, aanvankelijk in de vorm van fotografie maar in de jaren 10 volgt een ook voor hem onverwachte stap naar schilderkunst in olieverf. In korte tijd heeft hij zich ontwikkeld tot een schilder met een zeer groot talent voor stofuitdrukking, vergelijkbaar met de meesters uit de zeventiende eeuw waaronder Gerard ter Borch. Hansa vindt zijn onderwerpen echter in de eigentijdse wereld van de 21e eeuw zoals blijkt uit onder meer zijn bloemstillevens verpakt in cellofaan en aan maatschappelijk relevante onderwerpen zoals het vluchtelingenprobleem en covid 19.
drs. Diana P.T. Kostman, kunsthistorica

From the turn of the millennium Hansa (Hans Versteeg) developed rapidly. As a versatile designer his free style work plays an ever-growing role, initially in the form of his photography.  Unexpectedly, for himself and others, Hansa made a change in 2010 to oil painting as an art form. Over a short period of time, he developed into a painter with a major talent for fabric expression, similar to the masters of the 17th century such as Gerard ter Borch. Hansa, however, is inspired by the subjects in the contemporary world of the 21st century, as can be seen from his cellophane wrapped flower-still life subjects and to socially relevant topics such as the refugee problem and covid 19.
drs. Diana P.T. Kostman, art historian